Duurzame Dorpen 2014

Duurzame Dorpen 2014

07-05-2014

Groningse dorpen durven te dromen!

Een duurzaam dorp begint bij een goed idee! Summersalt, Roeg & Roem,  Groninger Dorpen én de Natuur-, en Milieufederatie organiseren daarom de Duurzame Dorpen Verkiezing 2014. Dit project heeft als doelstelling het realiseren van dorpen die duurzaam, sociaal en leuk zijn om in te wonen! Het levert nieuwe dynamiek op het platteland, genereert meer dorpsinitiatieven en geeft alle inwoners van Groningen de kans hun idee goed op papier te zetten tijdens de workshops. Jongeren worden actief betrokken en uitgedaagd mee te denken én doen!

Veel mensen hebben goede ideeën en zin om de handen uit de mouwen te steken. Vaak zijn de goede ideeën er wel, maar kunnen bewoners hun initiatieven niet uitvoeren omdat er kennis, geld en/of materialen nodig zijn. De Duurzame Dorpen Verkiezing biedt bewoners de kans leuke ideeën op te doen (inspiratiesessies), deze op papier te zetten (workshops) en kans te maken op 5000 euro om het uit te voeren. Behalve kapitaal kunnen dorpsbewoners professionele projectbegeleiding winnen en/of de benodigde materialen. Een vakjury en een publieksjury bepaalt de winnaars.

Het Duurzame Dorpen Team bundelt kennis, menskracht, materialen en netwerk voor Groninger dorpsinitiatieven!

Summersalt is initiatiefnemer van dit project, heeft het samenwerkingsverband tot stand gebracht en is verantwoordelijk voor projectontwikkeling en organisatie.

Groninger Dorpen (www.groningerdorpen.nl) – Groninger Dorpen levert kennis over dorpen en dorpshuizen

Roeg & Roem (www.roegenroem.nl) – een verfrissend noordelijk kennis- en activiteitenplatform voor dorps- en wijkvernieuwing

Natuur en Milieufederatie Groningen (www.nmfgroningen.nl)  – een goed milieu, mooie natuur en een gezonde toekomst voor alle Groningers

Dorpsbewoners kunnen informatie vinden op: www.duurzamedorpengroningen.nl en op Facebook duurzamedorpengroningen