Inspiratie

Inspiratie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verbindt economische, ecologische en sociale aspecten in bedrijven en non-profit. Summersalt stelt met u vast wat de winst is van MVO voor uw bedrijf of organisatie.  

Summersalt zoekt met u naar kansen of schuift bij u aan tafel voor een brainstorm over MVO. Door voorbeelden te laten zien onderzoekt Summersalt de mogelijkheden met u. Samen bepalen we het hoe en waarom van MVO voor uw bedrijf of organisatie.

Implementatie

Implementatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt kansen voor bedrijven én non-profit. Maar een visie alleen is niet genoeg. Heldere keuzes zijn noodzakelijk voor een effectief implementatietraject.

(meer…)

Innovatie

Innovatie

Innoveren is veranderen. Summersalt adviseert uw organisatie bij de ontwikkeling van het MVO implementatieplan zodat ambities uitgevoerd worden. Hierin is nadrukkelijk aandacht voor marketing en communicatie.

(meer…)