Implementatie

Implementatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt kansen voor bedrijven én non-profit. Maar een visie alleen is niet genoeg. Heldere keuzes zijn noodzakelijk voor een effectief implementatietraject.

Doelgericht werken vraagt om duidelijke keuzes. Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Als de ambitie geformuleerd is, inventariseert en analyseert Summersalt de huidige situatie. Daarna is duidelijk wat versterkt of nog gerealiseerd moet worden. Op basis hiervan worden concrete activiteiten vastgesteld.