Brenda Harsveld

Brenda Harsveld

Een sociaal wetenschapper met een post-academische opleiding in MVO aan de business school van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Summersalt is het bedrijf van Brenda Harsveld.

Ik werk sinds 1996 als projectleider in binnen-, en buitenland aan maatschappelijke en duurzame ontwikkeling. De laatste jaren in de functie van adviseur voor het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen en als procesmanager van een regionaal Leader project in Oost Groningen.

Als 22 jarige student verpleegkunde ging ik naar San Carlos, Nicaragua. Mijn passie voor thema’s als ontwikkelingssamenwerking, Community Development en ‘participatie’ is hier ontstaan. Ik besloot Andragogiek te studeren. Een sociaal wetenschappelijke studie gericht op innoveren, veranderen en maatschappelijke ontwikkeling.

Vanuit mijn belangstelling voor andere culturen en de aanpak van maatschappelijke problemen kwam ik In 1996 op Curacao voor mijn afstudeeronderzoek. Hier deed ik onderzoek naar tienermoeders in samenwerking met de University of Jamaica en Trinidad. Vervolgens werkte ik als projectleider aan de implementatie op Curacao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustacius.

In 1997 begon ik als projectleider bij het CMO Groningen en hier werkte ik ruim 10 jaar met veel plezier als adviseur aan diverse provinciale maatschappelijke projecten en programma’s. Mijn passie voor de samenleving kon ik hier goed kwijt.

Dromen zijn er om te realiseren, en zo nam ik een sabbatical. Ik woonde en werkte ruim een jaar met mijn gezin in Australië. Hier kwam ik in aanraking met duurzaam leven. Leven in en mét de natuur. Dit heeft mij voorgoed veranderd. De keuze was gemaakt: ik ga ondernemen voor mens én milieu.

In 2010 koos ik bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Sindsdien werk ik als MVO adviseur en (interim) project-, en procesmanager. Ambities realiseren, door durven te doen!